• TADIKA BAYU MEWAH telah ditubuhkan pada 27 April 2012. TADIKA ini merupakan sebuah institusi penjagaan dan pengasuhan anak-anak dari usia 4 TAHUN hingga 6 Tahun.
  • TADIKA BAYU MEWAH dikategorikan sebagai TADIKA berdekatan tempat kerja Ibubapa. Bertujuan untuk memudahkan ibubapa bekerja tanpa memikirkan penjagaan anak.
  • TADIKA BAYU MEWAH amat menitikberatkan pendidikan awal anak-anak untuk memastikan perkembangan yang maksima dari aspek fizikal, sosioemosi, bahasa & kognitif.
  • TADIKA BAYU MEWAH dimiliki sepenuhnya oleh Bayu Mewah Cooperation Sdn Bhd. Sehingga tahun 2019, kakitangan yang berkhidmat di TADIKA BAYU MEWAH adalah 10 orang .