Tujuan utama penubuhan Taska Bayu Mewah adalah untuk :

  • Menyahut seruan kerajaan mengadakan taska berdekatan tempat kerja.
  • Memenuhi tanggungjawab sosial ibubapa yang memerlukan penjagaan anak-anak semasa bekerja.
  • Memastikan ibubapa dapat menjalankan kerja dengan baik apabila masalah penjagaan anak dapat di atasi
  • Memastikan pengurusan penjagaan dan perkembangan kanak-kanak dilakukan dengan berkesan serta mengikut prosedur dan peraturan dibawah Akta Taska 1984.